Serwis responsywny dla WCAG 2.0    24 235 55 77    |   
Panel klienta

INFORMACJA DLA ABONENTÓW – Przetwarzanie Danych Osobowych

Szanowny Abonencie,

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest SOFTNET Telekom Bielińska sp.j. ul. kard. S. Wyszyńskiego 4, 09-500 Gostynin NIP: 9710672363. KRS: 0000711957. REGON. 140549677. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres e-mail: ebok@softnettelekom.pl, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: SOFTNET Telekom Bielińska sp. j. ul. kard. S. Wyszyńskiego 4, 09-500 Gostynin
  2. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w celu świadczenia usług przez firmę SOFTNET Telekom Bielińska sp.j. zgodnie z jej działalnością.
  3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
  4. zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia umowy z firmą SOFTNET Telekom Bielińska sp.j.
  5. każdemu przysługuje prawo do:
  1. dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
  2. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
  3. dane osobowe będą przekazywane podmiotom (na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych) współpracującym z SOFTNET Telekom Bielińska sp.j.
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
  5. dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 

SOFTNET Telekom