Serwis responsywny dla WCAG 2.0    24 235 55 77    |   
Panel klienta

Kontakt

  1. Administratorem Danych Osobowych jest SOFTNET Telekom Bielińska sp.j. ul. kard. S. Wyszyńskiego 4, 09-500 Gostynin, Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres mail: ebok@softnettelekom.pl, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: SOFTNET Telekom Bielińska sp. j. ul. kard. S. Wyszyńskiego 4, 09-500 Gostynin.
  2. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w celu realizacji umów głównych zawartych z administratorem danych zgodnie z jego działalnością.
  3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
  4. zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna, jednak niewyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości współpracy z Administratorem Danych.;
  5. każdemu przysługuje prawo do: dostępu do jego danych,sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej oraz roszczeń reklamacyjnych; cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
  6. dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.


  * - pole jest wymagane

  Biuro Obsługi Klienta:

  ul. S. Wyszyńskiego 4, 09-500 Gostynin
  tel. 24 235 55 77 , 501 727 533  ebok@softnettelekom.pl

  Czynne pon-pt : 9.00 – 17.00, sob: 9.00 – 13.00

  Pomoc techniczna :

  Problemy techniczne prosimy zgłaszać
  telefonicznie lub SMSem podając swoje dane i adres:
  509-233-910
  509-233-920

  Nasz numer konta bankowego :

  PKO BP SA 35 1020 3974 0000 5402 0091 9811