Serwis responsywny dla WCAG 2.0    24 235 55 77    |   
Panel klienta

Zawiadomienie o przekształceniu spółki MDI MEDIA s.c. oraz zmianie nazwy na SOFTNET Telekom

Gostynin, dnia 05 stycznia 2018

Zawiadomienie o zmianie nazwy spółki

W imieniu spółki cywilnej MDI MEDIA s.c. D. Bielińska I. Obszyńska z siedzibą w Gostyninie zawiadamiam, że od dnia 5 stycznia 2018 roku nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej na podstawie art. 26 § 4 k.s.h., w spółkę jawną SOFTNET TELEKOM BIELIŃSKA spółka jawna z siedzibą w Gostyninie.

Spółka prowadzi działalność pod tymi samymi numerami NIP i REGON oraz utrzymuje te same numery rachunków bankowych.

Przekształcenie spółki cywilnej nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów i porozumień.

Aktualne dane spółki oraz adres do korespondencji :

SOFTNET Telekom Bielińska sp.j.
Wyszyńskiego 4, 09-500 Gostynin
NIP: 9710672363, REGON: 140549677, KRS: 0000711957